Jeff Porcaro© 2006-2019
Julia Stoff
www.toto-music.net
Wspomnienie

" Our love
doesn't end here
It lives forever
On the
wings of time "


jeff porcaro, biografia, dyskografia, drum patterns, porcaro, zdjęcia, prasa, informacje, jeff porcaro

Drum patterns


Hold the line (intro)
Georgy Porgy (intro)
Stop loving you


Africa (intro)
Rosanna
www.toto-music.net